Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stagraczyński

ur. w 1954 roku w m. Raczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych „Bumar - Fadroma” we Wrocławiu. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wybrany do Komisji Zakładowej związku. 
Uczestnik strajku protestacyjnego w zakładzie w dniu 13 grudnia 1981 r. Członek podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej. Uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik zbiórek pieniężnych na potrzeby podziemnej działalności związkowej. 
W dniu 29 października 1983 r. ujawnił wobec władz swą działalność opozycyjną na podstawie przepisów amnestyjnych. 
Po podjęciu pracy w 1984 r. w Kopalni Soli Kamiennej w Wieliczce związany z podziemnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu struktur związku z kopalni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN