Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cichoń Franciszek
Franciszek Cichoń
ur. w 1949 roku w m. Graboszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Pan Franciszek Cichoń był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzebiu Zdroju. W dniach 28 VIII - 3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku w KWK "Borynia". 
Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" od początku powstania związku. 
W dniach 14-18 XII 1981 r. brał aktywny udział w strajku, który wybuchł na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po zakończeniu strajku Pan Franciszek Cichoń został zatrzymany na 48 godzin. 
Zajmował się kolportażem nielegalnych pism pt. : "Tygodnik Mazowsze", "Solidarność  Walcząca", "Solidarność-Prawda i Sprawiedliwość". 
W dniach 17-24 VIII 1988 r. współorganizował i uczestniczył w strajku  w KWK "Morcinek" w Kaczycach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności