Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łokucijewski Adam
Adam Łokucijewski
ur. w 1960 roku w m. Górowo Iławieckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Adam Łokucijewski w dniu 11 października 1982 r. brał czynny udział w nielegalnej demonstracji przy Pomniku Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, która odbyła się po przyjęciu przez Sejm PRL ustawy o związkach zawodowych formalnie delegalizującej NSZZ „Solidarność”.
W związku z udziałem w akcji protestacyjnej został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Tczewie. Następnie orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska z dnia 13 października 1982 r. wymierzono mu karę 3 miesięcy aresztu na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Od dnia 15 października 1982 r. do dnia 11 stycznia 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej