Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Reszkowski Leon
Leon Zbigniew Reszkowski
ur. w 1950 roku w m. Chojnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Od 1967 r. był pracownikiem PKP w Chojnicach. W 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Zakładowego Węzła PKP w Chojnicach, następnie członkiem Prezydium Okręgu NSZZ „Solidarność” PKP w Gdańsku. Od października 1980 r. należał do Prezydium Oddziału MKZ w Chojnicach. 15 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Potulicach. Z odosobnienia został zwolniony 29 stycznia 1982 r. Był współzałożycielem podziemnego pisma „Głos Wolny. Katolickie Pismo Robotnicze”. W lutym 1989 r. został członkiem Komitetu Koordynacyjno-Informacyjnego „Solidarność” w Chojnicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej