Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sitarz Witold
Witold Jan Sitarz
ur. w 1945 roku w m. Budy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Witold Sitarz od października 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w miejscu pracy, tj. w Zakładach Automatyki Przemysłowej „Mera” w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie m.in. redagował i prowadził audycje „Solidarności” w zakładowym radiowęźle. W czerwcu 1981 r. współprzewodniczył obradom I Walnego Zebrania Delegatów Województwa Kaliskiego Regionu Wielkopolska Południowa i został członkiem Zarządu Regionu. W październiku wszedł w skład grupy założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który rozpoczął działalność protestem przeciw aresztowaniu członków Konfederacji Polski Niepodległej i nierespektowaniu przez władzę zasad praworządności. W latach 1982–1986 współpracował z podziemną Tymczasową KZ w ZAP „Mera”, nieregularnie dostarczał prasę konspiracyjną na teren zakładu. Od 1983 r. do 1987 r. przewodniczył Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Pracowniczej w miejscu pracy. W latach 1983–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa  jako osoba podejrzewana o zainicjowanie konfliktu pomiędzy samorządem pracowniczym a dyrekcją zakładu; był dwukrotnie przesłuchiwany.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

G. Schlender, "Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów", Kalisz 2001
G. Schlender, "Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989 t. 4. Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010