Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sitarz Witold

Witold Jan Sitarz

ur. w 1945 roku w m. Budy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Witold Sitarz od października 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w miejscu pracy, tj. w Zakładach Automatyki Przemysłowej „Mera” w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie m.in. redagował i prowadził audycje „Solidarności” w zakładowym radiowęźle. W czerwcu 1981 r. współprzewodniczył obradom I Walnego Zebrania Delegatów Województwa Kaliskiego Regionu Wielkopolska Południowa i został członkiem Zarządu Regionu. W październiku wszedł w skład grupy założycielskiej Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który rozpoczął działalność protestem przeciw aresztowaniu członków Konfederacji Polski Niepodległej i nierespektowaniu przez władzę zasad praworządności. W latach 1982–1986 współpracował z podziemną Tymczasową KZ w ZAP „Mera”, nieregularnie dostarczał prasę konspiracyjną na teren zakładu. Od 1983 r. do 1987 r. przewodniczył Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Pracowniczej w miejscu pracy. W latach 1983–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa  jako osoba podejrzewana o zainicjowanie konfliktu pomiędzy samorządem pracowniczym a dyrekcją zakładu; był dwukrotnie przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie: