Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Gęgotek

ur. w 1952 roku w m. Myślenice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Pan Adam Gęgotek był pracownikiem Zakładów Techniki Próżniowej „Unitra-Unima” w Koszalinie. Został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce  z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów  na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 3 lutego 1983 r. Pan Adam Gęgotek został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN