Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brant Jerzy

Jerzy Brant

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku oraz jednym z założycieli komórki Konfederacji Polski Niepodległej w tym zakładzie. W związku z prowadzoną działalnością znajdował się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, także po zmianie pracy. 
5 listopada 1982 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwistów w wojskowym obozie internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wojskowym w Czerwonym Borze. Przebywał tam do 7 grudnia 1982 r., następnie był leczony w wojskowych ośrodkach medycznych. Został zwolniony dopiero 18 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, miało ułatwić odizolowanie przeciwników politycznych, a jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN