Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radwański Andrzej

Andrzej Bożydar Radwański

ur. w 1944 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2014
Biogram
Andrzej Radwański był założycielem struktur i działaczem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Geofizyki  Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego „Geofizyka” w Toruniu. W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 23 lutego 1982 r.  w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalalność w podziemnych strukturach "Solidarności" w swoim zakładzie pracy. Za powyższe był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r., wzywany na przesłuchania, poddawany rewizjom w miejscu zamieszkania oraz w latach 1982-1985 zatrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN