Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lisowski Bogdan

Bogdan Kazimierz Lisowski

ur. w 1944 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Był zatrudniony jako inżynier-elektryk w Kombinacie Budowlanym w Kaliszu. W 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z założycieli i członków Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa. Uczestniczył w redakcji, druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK”, „Magazynu Polski Walczącej”. Został zatrzymany 30 sierpnia 1982 r. a następnego dnia internowany. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie. Zwolniony decyzją z dnia 11 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność włączył się aktywnie w działalność niepodległościową. Nadal kolportował nielegalne wydawnictwa i organizował konspiracyjne spotkania działaczy. W latach 1983-1984 nawiązał współpracę z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz-Konin-Sieradz, a od 1985 r. z Solidarnością Walczącą. W 1986 r., wraz żoną i dziećmi, zdecydował się na wyjazd emigracyjny do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej