Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuliga Edward

Edward Kuliga

ur. w 1948 roku w m. Korczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Specjalista do spraw zarządzania w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Budostal-1” w Krakowie. Jeden z inicjatorów powołania struktur „Solidarności” w miejscu pracy. Wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej związku. Organizator i uczestnik regionalnych zjazdów delegatów związku z Małopolski. Uczestniczył jako ekspert w I Krajowym Zjeździe „Solidarności” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych oraz ich rodzin. Organizator i uczestnik uroczystości upamiętniających idee „Solidarności”, jak złożenie sztandarów związkowych  w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana) w Nowej Hucie – Bieńczycach w dniu 1 maja 1982 r. Inicjator protestu przeciw internowaniom w kościele pw. bł. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach w dniach 13-22 czerwca 1982 r., który zapoczątkował tradycję odprawiania w tamtejszym kościele mszy świętych w intencji ojczyzny w każdy czwartek(msze święte czwartkowe). 
Czynny w powołaniu podziemnych struktur „Solidarności” w Nowej Hucie. Jeden z założycieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Nowa Huta (MKS). Kolporter prasy podziemnej. Uczestnik manifestacji, niezależnych obchodów rocznic. Związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Nowej Hucie Mistrzejowicach.
Organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w filii „Budostalu 1” w Katowicach, w której od 1985 r. pracował. Podczas Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła kierował pracą biura prasowego.
W 1989 r. członek krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 1, Kraków 2012
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności