Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Andrzej

Andrzej Jaworski

ur. w 1970 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2018
Biogram
W lalatch 1987 - 1990 był aktywnym współpracownikiem Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) w Gdańsku.  W ramach FMW zajmował się kolportażem i dystrybucją ulotek i biuletynów min. FMW, Solidarności i Solidarności Walczącej na terenie Włocławka i Gdańska. Uczestniczył przy zakładaniu w 1989 r. Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej „NUMS”, której celem była„demilitaryzację” przysposobienia obronnego i doprowadzenie do rozwiązania ZSMP. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków