Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Teresa Dobrowolska
ur. w 1934 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Działała w  NSZZ „Solidarność”.Była pracownikiem etatowym Komisji Fabrycznej „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w akcję pomocy dla rodzin osób internowanych. Kolportowała nielegalne materiały sygnowane przez NSZZ „Solidarność” na terenie FSC w Starachowicach. Mieszkanie Pani Teresy Dobrowolskiej było punktem, do którego dostarczano nielegalne materiały, które następnie kolportowano m.in. na terenie FSC w Starachowicach. Reprezentowała zakład pracy w spotkaniach członków i sympatyków TKZ FSC w Starachowicach. Uczestniczyła w czwartkowych spotkaniach działaczy zawieszonego związku „Solidarność” w bibliotece przy Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach. Współorganizowała Msze Święte za Ojczyznę. W 1989 r. została sekretarzem Prezydium Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w FSC w Starachowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010