Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Rafał

Rafał Juliusz Górski

ur. w 1966 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
Pan Rafał Górski prowadził na terenie Kielc działalność opozycyjną polegającą na drukowaniu i kolportowaniu prasy niezależnej t.j. gazetka „Wolność i Solidarność”, KSW SoWa - sygnowanej przez Konfederację Solidarności Walczącej Kielce. Wraz z innymi drukował i rozpowszechniał na terenie Kielc ulotki wzywające mieszkańców do zgromadzenia się pod siedzibą Regionu „Solidarności” w Kielcach w dniu 13.02.1982r. oraz udziału we Mszy za Ojczyznę w Katedrze w dniu 31.08.1982r. Brał udział w rozpowszechnianiu prasy nielegalnej podczas uroczystości pogrzebowych mjr Jana Piwnika „Ponurego” w czerwcu 1988r w Wąchocku. W październiku 1982r. uczestniczył w akcji postawienia Krzyża Katyńskiego na terenie Cmentarza Partyzantów w Kielcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków