Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Zbigniew Hohendorff
ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Adam Hohendorff od października 1980 r. działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych, współorganizował wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych. Uczestniczył w strajkach studenckich w styczniu i lutym 1981 r. (wchodził w skład redakcji pisma strajkowego „Akces”) oraz w dniach 14–15.12.1981 r. Był sygnatariuszem deklaracji Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. Od 1982 r. współpracował z wydawnictwami podziemnymi: „Solidarność Walcząca”, „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”. W związku z zarzutem udziału w zbiegowisku publicznym i ataku na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej podczas manifestacji odbytej 31.08.1982 r. w Warszawie, 2.09.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa–Białołęka, gdzie przebywał do 4.10.1982 r. W konsekwencji zawieszono go w prawach studenta na pół roku. W latach 1984–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000
A. Hohendorff, "Nie zmrużyłem powiek" [w] "Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006
W. Maciejewski, "Adam Hohendorff" [w:] " Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989", tom 1, Warszawa 2010