Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perczak Bogusław

Bogusław Stanisław Perczak

ur. w 1936 roku w m. Środa Wielkopolska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Bogusław Perczak był ściśle związany z toruńskim środowiskiem opozycyjnym.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w kolportaż niezależnych wydawnictw i podziemnych ulotek, a także wszedł w skład Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy – Fabryce Maszyn Budowlanych „Bumar” w Toruniu. 
W 1982 r. został przewodniczącym podziemnego Tymczasowego Prezydium Zarządu Regionu, przekształconego w maju 1983 r. w Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy, który był reprezentacją największych toruńskich zakładów pracy. Był również jednym z organizatorów uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w dniu 1 listopada 1982 r. na toruńskim cmentarzu przy ulicy Wybickiego. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim”, Toruń 2003 r.