Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Tadeusz Jezierski

ur. w 1966 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Robert Tadeusz Jezierski był jednym z czołowych działaczy „Pomarańczowej Alternatywy”. 
W latach 1987-1989 organizował we Wrocławiu happeningi uliczne, protesty oraz demonstracje. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych publikacji. 12 listopada 1987 r. rozpowszechniał ulotki „Dezerter” i „Prawda nas wyzwoli” przed zakładem Chemitex, za co 4 lutego 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń Wrocław-Psie Pole wymierzyło mu karę 50 tys. zł grzywny. 16 września tego samego roku ukarano go ponownie, tym razem przez Kolegium ds. Wykroczeń Wrocław-Stare Miasto, grzywną w wysokości 30 tys. zł – za wykonanie napisów na murach w okolicy Rynku i ul. Ruskiej.
W latach 1988-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku ze sprawą, która dotyczyła międzynarodowych kontaktów „Pomarańczowej Alternatywy”, nawiązanych m.in. przez Pana Roberta Tadeusza Jezierskiego. 
W 1989 r. wziął udział w demonstracjach w Pasażu Śródmiejskim w Warszawie, nie opuszczając zgromadzenia pomimo wezwań milicjantów. 4 czerwca 1989 r. był inicjatorem „Obozu Żywego Protestu” przeciwko zbrodniom systemu komunistycznego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Ł. Kamiński, Region Dolny Śląsk, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1981, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • W. Fydrych, Żywoty Mężów Pomarańczowych, Wrocław 2010.
    • Ł. Kamiński, P. Blazek, G. Majewski, Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Wrocław 2009.