Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Karol Sądel
ur. w 1944 roku w m. Szczytniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Jako członek nieformalnej grupy pod nazwą Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, działającej na terenie Huty im. Lenina w Krakowie w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1986 r., prowadził zbiórkę pieniędzy, które wykorzystywano na pomoc materialną dla członków funduszu i ich rodzin. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie zakładu pracy. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1986.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN