Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Karol Sądel

ur. w 1944 roku w m. Szczytniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Jako członek nieformalnej grupy pod nazwą Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, działającej na terenie Huty im. Lenina w Krakowie w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1986 r., prowadził zbiórkę pieniędzy, które wykorzystywano na pomoc materialną dla członków funduszu i ich rodzin. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie zakładu pracy. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN