Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czerwiński Bogusław

Bogusław Emil Czerwiński

ur. w 1946 roku w m. Dąbrówka Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
W 1981 r., jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Komendzie Wojewódzkiej MO w Siedlcach protestował przeciwko wielu nieprawidłowościom resorcie, a także przeciwstawiał się wykorzystywaniu Milicji w tłumieniu protestów społecznych. W maju 1981 r., wspólnie z kilkoma pracownikami KW MO w Siedlcach, zainicjował działania w kierunku utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Został wybrany delegatem na Ogólnokrajowy Zjazd Założycielski ZZF MO, odbywający się w 1 czerwca 1981 r. w siedzibie Batalionu Pogotowia KSMO w Warszawie. Na zjeździe wszedł w skład Prezydium Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZF MO. Został również pełnomocnikiem Komitetu na województwo siedleckie. Był współorganizatorem uczestnikiem drugiej tury Ogólnokrajowego Zjazdu ZZF MO, który odbył się w dniu 9 czerwca 1981 r. Zgodnie z ustaleniami OKZ ZZF MO, nawiązał kontakt z Zarządem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Siedlcach, w celu uzyskania poparcia dla sprawy rejestracji ZZF MO. Wykorzystując zakład poligraficzny swojej żony, drukował ulotki i plakaty, a następnie rozwieszał je na terenie Siedlec. Pomimo nacisków gróźb ze strony przełożonych nie zaprzestał działalności, w związku z czym został 8 lipca 1981 r. zwolniony ze służby w MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. Otrzymał również zakaz wstępu do jednostek policyjnych. W okresie od 8 lipca 1981 r. do 7 lipca 1983 r. zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Pomimo zwolnienia z pracy kontynuował działalność na rzecz zarejestrowania ZZF MO. Był sygnatariuszem wniosków o zarejestrowanie ZZF MO, składanych w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 25 września 1981 r. wraz z kilkudziesięcioma byłymi funkcjonariuszami uczestniczył w posiedzeniu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rejestracji związku, a następnie wziął udział w proteście zorganizowanym w Hali Gwardii. Po tych wydarzeniach utrzymywał kontakty z KZ ZZFMO w Warszawie oraz kolportował na terenie Siedlec wydawane przez Komitet ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. Ludzie, fakty, daty...1981-1982, Białystok 2011
    • I. Sierański, Wspomnienia Przewodniczącego Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO 1981-1986.