Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Marian Januszewicz

ur. w 1957 roku w m. Łapy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Wiesław Marian Januszewicz współorganizował Zarząd Gminny NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych w Poświętnem. Działalność opozycyjną kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego aż do czerwca 1989 r. 
Angażował się w pomoc rodzinom osób internowanych. W lutym 1983 r. uczestniczył w ogólnopolskich rekolekcjach zorganizowanych dla działaczy NSZZ ,,S” Rolników Indywidualnych w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w miejscowości Czerna. Na spotkaniu omawiano m.in. sprawy  związane z pomocą rodzinom działaczy opozycji uwięzionych za działalność polityczną. Podczas spotkania opracowano list skierowany do prymasa Polski Józefa Glempa zawierający prośbę o udzielenie pomocy w tworzeniu Rad Duszpasterskich przy parafiach. Zalecano również zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu o uwolnienie osób więzionych za działalność polityczną. 
W latach 1983-1984 w związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków