Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Neumann

ur. w 1937 roku w m. Lubawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Z powodu „nieprzestrzegania obowiązującego prawa w okresie trwania stanu wojennego” został internowany 20 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. 14 października 1982 r. został zwolniony z internowania. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W kolejnych latach należał do grona kolporterów podziemnych wydawnictw tzw. „bibuły”, którą rozprowadzał m.in. wśród kolejarzy. Był jednym z organizatorów Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz pielgrzymek z Torunia do miejsca uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, podczas których niesione były transparenty z hasłami antykomunistycznymi. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN