Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Miszczak Zygmunt

Zygmunt Marek Miszczak

ur. w 1965 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
Od 1979 r. był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Przed sierpniem 1980 r. był kolporterem ulotek i prasy niezależnej, uczestnikiem akcji malowania haseł na murach. W latach 1980-1981 był współpracownikiem lubelskiego miesięcznika KPN „Słowo”, drukarzem, a od nr 3 faktycznie redaktorem naczelnym pisma. W 1981 r. współredagował i drukował pismo polityczne dla młodzieży „Szaniec”. W kwietniu 1981 r. był współzałożycielem młodzieżowej organizacji „Ruch Szańca”. Był także członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru Lublin. Po 13.12.1981 r. został członkiem tajnej organizacji „Polski Ruch Oporu”. Był także autorem artykułów w piśmie PRO „Słowo i Czyn”. Od lutego do maja 1982 pozostawał w ukryciu. W dniu 3.05.1982 r. został zatrzymany, a 5.05.1982r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, skąd w lipcu 1982 r. zbiegł i ponownie ukrywał się. Po ujawnieniu się w dniu 1.10.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony 25.10.1982 r. Po wyjściu na wolność podjął aktywną działalność w KPN. Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych i ulotek. W latach 1983-1989 kilkakrotnie był skazywany przez kolegia ds. wykroczeń (m.in. w maju 1985 r. na 3,5 miesiąca aresztu, ze względu na stan zdrowia i egzamin maturalny zwolniony po kilku dniach). Był autorem tekstów w piśmie Konfederacji Świętokrzyskiej KPN „Pobudka”, a w latach 1988-1990 autorem tekstów, współredaktorem i drukarzem pisma KPN Obszar IV Lublin „Goniec”. W okresie 1988-1989 we współpracy z NZS współorganizował manifestacje studenckie w Lublinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej