Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borowiecka-Gutsze Renata

Renata Janina Borowiecka-Gutsze

ur. w 1963 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Renata Borowiecka-Gutsze była działaczką opozycyjnej grupy młodzieżowej związanej z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc uczennicą liceum ogólnokształcącego, sporządzała w swoim mieszkaniu plakaty protestacyjne i rozwieszała je na terenie Torunia. Ponadto włączyła się w pomoc organizowaną dla rodzin osób internowanych oraz pozbawionych wolności. Od 1982 r. kolportowała wśród uczniów szkół średnich ulotki, niezależną prasę oraz wydawnictwa podziemne. Współorganizowała w prywatnym mieszkaniu spotkania tzw. Wszechnicy Młodzieżowej.
Była jedną z osób, które zainicjowały powstanie podziemnego pisma dla młodzieży „Grześ”. W okresie wydawania pisma, tj. od marca 1984 r. do marca 1985 r., wchodziła w skład kolegium redakcyjnego.
Działalność opozycyjną prowadziła do 1987 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
  • W. Polak, "Wielbiciele Panny „S”. Ruch Wolność i Pokój w Toruniu", Toruń 2013
  • W. Polak, "Trudne lata przełomu. Szkice z historii najnowszej", Gdańsk 2006
  • W.Polak, "Stan wojenny – pierwsze dni", Gdańsk 2006