Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Ludwik Białas

ur. w 1946 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Ksiądz Henryk Białas w latach 1982-1989 angażował się w działalność opozycyjną, współorganizował pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin przez uruchomienie Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. Był również opiekunem PTTK Pielgrzym, będącego przykrywką dla podziemnej działalności „Solidarności”. 
W swoim mieszkaniu przechowywał materiały do powielania nielegalnej literatury, pisał artykuły do pisma podziemnego „Ość”, kolportował pisma „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wolny Związkowiec”. Ksiądz Henryk Białas był współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Mszy za Ojczyznę. 
Podczas strajków w kopalniach jastrzębskich w 1980, 1981 i 1988 r. odprawiał msze dla uczestników strajku. Za swoją działalność był poddawany przez Służbę Bezpieczeństwa licznym szykanom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji: