Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamkowska Katarzyna

Katarzyna Teresa Adamkowska

ur. w 1962 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Jesienią 1981 r., będąc uczennicą IV klasy LO im. Stanisława Małachowskiego w Płocku kolportowała niezależne pismo młodzieży szkolnej „Uczeń Polski”. Od pierwszych miesięcy stanu wojennego zaangażowała się w działalność opozycyjną. Należała do grupy młodzieżowej, która w kwietniu 1982 r. w Płocku utworzyła Samodzielną Oficynę Wydawniczą „Sowa”, współpracującą z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną, 11 kwietnia 1983 r. dokonano przeszukania jej mieszkania w Płocku przy ul. Skłodowskiej. Odnaleziono wydawnictwa niezależne z 1981 r. oraz wydawnictwa bezdebitowe NSZZ „Solidarność” z 1982 r. Tego samego dnia została zatrzymana, a 13 kwietnia 1983 r. tymczasowo aresztowana przez Prokuraturę Rejonową w Płocku. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Płocku z 21 kwietnia 1983 r. areszt tymczasowy zamieniono na dozór MO. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 30.08.1983 r. postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r.  Do 1989 r. kolportowała wydawnictwa opozycyjne wydawane w Płocku oraz innych miastach.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • J. Pawłowicz, Nieznane Świadectwa. Opozycja i opór społeczny w województwie płockim w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa, Warszawa 2005