Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koper Marek

Marek Stanisław Koper

ur. w 1954 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Marek Koper od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, pełniącym funkcję męża zaufania na wydziale mechanika rejonu pierwszego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zorganizowanej przez członków b. NSZZ „Solidarność” grupy kolportującej ulotki na terenie Torunia. Brał udział w organizowaniu skrytek i siatki kolportażu ulotek oraz innych nielegalnych wydawnictw, które następnie rozpowszechniał na terenie zakładu pracy oraz uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach.
Za powyższe, w dniu 11 maja 1982 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 12 maja 1982 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r. został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Od dnia 14 maja 1982 r. był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu, następnie od dnia 9 lipca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 29 listopada 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 26 listopada 1982 r. uchylającego tymczasowe aresztowanie. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 29 grudnia 1982 r. orzeczona wobec ww. kara pozbawienia wolności została warunkowo zawieszona na okres 3 lat.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną Marek Koper był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1982-1983. W 1985 r. wyemigrował do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003