Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierucki Włodzimierz

Włodzimierz Maciej Wierucki

ur. w 1943 roku w m. Zaborów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Od grudnia 1980 r. Pan Włodzimierz Wierucki był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi. 18 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem współorganizowania w miejscu pracy - 14 grudnia 1981 r. - strajku załogi, stanowiącego protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i uwięzieniu czołowych działaczy „Solidarności”. Śledztwo w tej sprawie wszczęte przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Łódź-Polesie zakończyło się 21 grudnia 1981 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, przy czym materiały dotyczące ww. wyłączono do odrębnego postępowania. Wyrokiem SW w Łodzi z 18 sierpnia 1982 r. Pan Włodzimierz Wierucki został skazany na podstawie dekretu o stanie wojennym na osiem miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od 18 grudnia 1981 r. do 18 sierpnia 1982 r. SW w Łodzi uznał go winnym podjęcia w dniu 14 grudnia 1981 r. działalności związkowej, gdyż informując kierownictwo Zakładu A-1 ZPW im. Wiosny Ludów o akcji protestacyjnej, występował jako przedstawiciel zawieszonego NSZZ „Solidarność”.
Od grudnia 1981 r. do maja 1982 r.  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej