Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Targosz Grzegorz

Grzegorz Waldemar Targosz

ur. w 1942 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej. Od 13 grudnia 1981 r. do drugiej połowy 1983 r. kontynuował działalność związkową w ramach nielegalnych struktur „Solidarności”. Na terenie zakładu pracy zbierał składki dla internowanych i ich rodzin, kolportował nielegalne wydawnictwa oraz organizował zebrania. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Białej Podlaskiej został zatrzymany 23 grudnia 1983 r. i przesłuchany w charakterze podejrzanego, przedstawiono mu zarzut prowadzenia nielegalnej działalności związkowej. 9 kwietnia 1984 r. materiały sprawy przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Białej Podlaskiej, która 29 czerwca 1984 r. umorzyła postępowanie na podstawie ustawy o amnestii. W latach 1984-1988 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN