Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Temkin

ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Od września 1980 r. do grudnia 1981 r. była sekretarzem w Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centrum Informatyki Kolejnictwa. W pierwszej połowie 1982 r. regularnie rozpowszechniała „Tygodnik Mazowsze”. W latach 1982-1984 zajmowała się kolportażem książek i prasy podziemnej oficyn wydawniczych „Krąg” i „Wydawnictwo”. Ponadto współdziałała przy zabezpieczaniu archiwum Komisji Zakładowej w miejscu pracy, udostępniała książki drugiego obiegu z biblioteki, którą prowadziła, a także udzielała pomocy osobom represjonowanym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków