Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polmański Eugeniusz

Eugeniusz Paweł Polmański

ur. w 1956 roku w m. Bobrowniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Eugeniusz Polmański był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 
Brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w KWK „Andaluzja” w dniach 14-17 XII 1981 r.  
W latach 1984-1987 Eugeniusz Polmański był członkiem nielegalnej grupy opozycyjnej „Bractwo Trzeźwości”, stworzonej w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającej przy parafii Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich. Organizowane spotkania dotyczyły problemów polityczno-społecznych. Główną formą działalności opozycyjnej był kolportaż wydawnictw m.in. „Tygodnika Mazowsze”. W ramach grupy został również stworzony fundusz na rzecz działalności konspiracyjnej. Grupa utrzymywała kontakty z działaczami opozycyjnymi m.in. z Katowic, Warszawy i Gdańska. 
W latach 1985-1987 Pan Eugeniusz Polmański był kilkakrotnie wzywany przez funkcjonariuszy SB na rozmowy mające na celu zaprzestania jego nielegalnej działalności opozycyjnej. 
W okresie od lutego do sierpnia 1986 r. była kontrolowana korespondencja Pana Eugeniusza Polmańskiego. 
W dniu 9 III 1988 r. został powołany Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, w skład którego wszedł Pan Eugeniusz Polmański. W kwietniu 1988 r. powstała na terenie Piekar Śląskich czteroosobowa Miejska Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, w której przedstawicielem KWK „Andaluzja” został Pan Eugeniusz Polmański. 
W trwającym w dniach 17-25 VIII 1988 r. na terenie KWK „Andaluzja” strajku Pan Eugeniusz Polmański pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. 
Pan Eugeniusz Polmański uczestniczył w listopadzie 1988 r. w katowickiej katedrze w głodówce w ramach protestu opozycyjnego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN