Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wielogórski Piotr

Piotr Adam Wielogórski

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Piotr Adam Wielogórski po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki w miejscu pracy, tj. w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. W związku z podejrzeniem udziału w organizowaniu strajku pracowników został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z 12.05.1982 r. i dwa dni później osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 13.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej