Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rosiński Stanisław

Stanisław Czesław Rosiński

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Od połowy lat 70. włączył się w inicjatywę ks. Stefana Karłowicza, braci Melaków i Komitetu Katyńskiego, którzy stawiali sobie za cel upamiętnienie i krzewienie prawdy o zbrodni dokonanej przez władze ZSRR na polskich oficerach. Uczestniczył w organizacji uroczystości religijno-patriotycznych poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej odbywających się w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Powązkowskim i innych miejscach w Warszawie. W 1981 r. został członkiem powołanego nielegalnie Komitetu Obywatelskiego Budowy Pomnika Katyńskiego. W tym samym roku pomagał w akcji konspiracyjnego ustawienia pomnika katyńskiego na Wojskowych Powązkach (31 lipca) oraz wmurowania kamienia węgielnego pod nowy pomnik (6 grudnia). W latach 1981-1989 brał udział w różnego rodzaju inicjatywach upamiętniających zbrodnię katyńską. Kolportował ulotki i wydawnictwa drugiego obiegu oraz uczestniczył w uroczystościach i manifestacjach z okazji świąt narodowych: 3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada. Był związany towarzysko i organizacyjnie z Konfederacją Polski Niepodległej. Był również wykonawcą Krzyżyków Katyńskich, symbolicznych odznak rozprowadzanych wśród osób zaangażowanych w upamiętnienie mordu na polskich oficerach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów