Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Jan Banaś

ur. w 1953 roku w m. Janów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Marek Banaś należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku w ww. zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Marek Banaś uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez ks. Jana Siemińskiego, który pełnił rolę przywódcy duchowego dla byłych działaczy NSZZ „Solidarność’ z Gliwic i okolic. Ks. Jan Siemiński w pomieszczeniach parafialnych kościoła p.w. św. Krzyża w Gliwicach, prowadził spotkania z internowanymi, organizując dla nich pomoc prawną oraz finansową. Od 1986 r. Pan Marek Banaś aktywnie uczestniczył w działaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie, którego członkowie zajmowali się  m.in. przygotowywaniem prasy do kolportażu. Sam również kolportował nielegalne wydawnictwa m.in. „Solidarność Walczącą”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. Pan Marek Banaś w latach 1982-1989 uczestniczył  w wielu manifestacjach antykomunistycznych, organizowanych m.in. w Warszawie, Gdańsku oraz na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Od 1988 r. wraz z innymi działaczami KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, rozpoczął działalność mającą na celu przywrócenie legalnych struktur NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy. W 1989 r. wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, który w dniu 25 I 1989 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o rejestrację ww. związku. Pan Marek Banaś namawiał również pozostałych pracowników kopalni do wstępowania w szeregi reaktywowanej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków