Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Seweryn

Seweryn Ryszard Jaworski

ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był wiceprzewodniczącym Tymczasowego Prezydium Zarządu NSZZ „S” Regionu Mazowsze, przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku w Hucie Warszawa. Współpracował z KSS „KOR”, należał do bliskich współpracowników ks. Jerzego Popiełuszki.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. 23 grudnia 1982 r. został aresztowany jako podejrzany o „działalność spiskową mającą na celu obalenie przemocą ustroju politycznego PRL”. Podczas pobytu w areszcie, w dniu 30 kwietnia 1983 r. został pobity z powodu odmowy zdjęcia znaczka z symbolem narodowym. Ponadto 1 maja 1983 r. został umieszczony w celi izolowanej, z powodu nawoływania innych osadzonych do buntu. 3 sierpnia 1984 r. został zwolniony na podstawie przepisów o amnestii. 
Od listopada 1984 r. należał do Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy, brał udział w demonstracjach antyrządowych. 15 maja 1986 r. został ponownie aresztowany z powodu nawoływania do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie został skazany na 2 lata więzienia. Został zwolniony we wrześniu 1986 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Od kwietnia 1987 r. Należał do Grupy Roboczej Komisji Krajowej, która domagała się zwołania KK w składzie z 1981 r.
Z powodu nawoływania do zorganizowania strajku w dniu 22 sierpnia 1988 r. został aresztowany i na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń od 22 sierpnia 1988 r. do 11 września 1988 r. został osadzony w Zakładzie Karnym Warszawa-Służewiec. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie z 8 września został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej