Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaiser Romuald

Romuald Marek Kaiser

ur. w 1960 roku w m. Bytów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Romuald Kaiser będąc studentem II roku Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, w dniu 24 listopada 1981 r. przystąpił do strajku okupacyjnego na uczelni, który był wyrazem sprzeciwu podchorążych i części pracowników na planowane przez władze podporządkowanie uczelni przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. 
W czasie protestu wchodził w skład sekcji porządkowej utworzonej przez Komitet Strajkowy. Był także jednym ze studentów, którzy po rozbiciu strajku przez oddziały ZOMO dnia 2 grudnia 1981 r. odmówili podpisania deklaracji lojalności, co było jednoznaczne z usunięciem z uczelni. Następnie, razem z większą grupą podchorążych przyłączył się do trwającego do dnia 13 grudnia 1981 r. studenckiego strajku na Politechnice Warszawskiej. 
Dnia 4 grudnia 1981 r. złożył podanie o przyjęcie na Politechnikę Warszawską oraz uczestniczył w wykładach organizowanych w Warszawie przez profesorów Politechniki w celu wyrównania różnic programowych. Korzystał również z pomocy, jakiej prześladowanym studentom udzielał ks. Jerzy Popiełuszko. Ze względu na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie miał jednak możliwości kontynuowania nauki ani zdawania egzaminów na Politechnikę Warszawską. Uczelnią, na której mógł rozpocząć studia po warunkiem zdania egzaminów wznawiających i cofnięcia na I rok była Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Romuald Marek Kaiser zdał niezbędne egzaminy na uczelni w Koszalinie i podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie ukończył w 1986 r. Rozpoczętą pracę zawodową w Polskich Kolejach Państwowych musiał zawiesić ze względu na konieczność odbycia rocznego przeszkolenia wojskowego.   
Usunięcie z WOSP za udział w strajku i niepodpisanie „lojalki” skutkowało również tym, że chcąc kontynuować studia miał bardzo ograniczone możliwości wyboru uczelni, których większość, pod naciskiem władz, odmawiała przyjęcia „wrogich elementów systemu”. Powyższe spowodowało, że nie zrealizował swoich życiowych planów zawodowych i nie został oficerem straży pożarnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: XXV rocznica strajku WOSP. Materiały archiwalne, Warszawa 2006