Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dobranowicz Helena

Helena Maria Dobranowicz

ur. w 1950 roku w m. Racibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Pani Helena Dobranowicz członek NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej  NSZZ "S" Pracowników Kultury w Bielsku - Białej. 
W latach 1982-1989 współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność”, konspiracyjną strukturą, która działała na terenie Podbeskidzia. W tym czasie kolportowała nielegalne wydawnictwa m.in. „Solidarność Podbeskidzia” – biuletyn sygnowany przez RKW „Trzeci Szereg”, „Solidarni” – pismo bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, a także „Tygodnik Mazowsze” oraz „Paragraf” - materiały wydawane przez krakowskie i warszawskie tajne struktury związkowe.  
W czasie stanu wojennego została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, gdzie przebywała w okresie od 10 V 1982 r. do 23 VII 1982 r. Udzielała się także w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku - Białej, strukturze kościelnej, w ramach której udzielano pomocy internowanym czy więzionym działaczom opozycyjnym i ich rodzinom. 
Z uwagi na kontynuowanie działalności związkowej po delegalizacji NSZZ „S” była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Bielsku - Białej w ramach spraw o kryptonimach: „Opozycja” oraz „Dyrektor”, prowadzonych na przestrzeni lat 1982-1989. Kilkukrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej