Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Domal-Kiempska Ewa

Ewa Hanna Domal-Kiempska

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Ewa Domal-Kiempska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Była aktywną działaczką NSZZ ,,Solidarność”, uczestniczką strajków i manifestacji oraz kolporterką.
Podczas sierpnia 1980 roku brała udział w strajkach i wstąpiła do ,,Solidarności’’.
Po 13.12.1981 nie zaprzestała działalności opozycyjnej, od 1982 roku zaangażowała się w pracę na rzecz podziemnej ,,S’’ w Szczecinie. Zajmowała się przeprowadzaniem zbiórek pieniędzy i środków medycznych dla osób internowanych i więzionych z powodów politycznych, a także dla tych, którzy zostali zwolnieni wcześniej. Ponadto kolportowała nielegalne wydawnictwa podziemne, m.in. ,,Feniks’’, ,,CDN’’ oraz ,,Grot’’. Brała również udział w manifestacjach ulicznych skierowanych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków