Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czajkowska Krystyna

Krystyna Czajkowska

ur. w 1953 roku w m. Wturek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Krystyna Czajkowska była aktywną działaczką NSZZ ,,Solidarność'' oraz kolporterką wydawnictw bezdebitowych.
Od września 1980 r. współtworzyła w Stargardzie Szczecińskim struktury NSZZ „Solidarność”. Była bliskim współpracownikiem Delegatury Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego i Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Stargardzie Szczecińskim. 
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestałą działalności opozycyjnej. Rozpoczęła kolportaż ulotek oraz czasopism. Była również członkiem grupy wspomagającej rodziny osób internowanych. Po wprowadzeniu stanu wojennego w ramach represji, przeniesiono ją do pracy w Zakładzie Rolnym w Nowej Dąbrowie, gdzie w latach 1981-1983 była stale nękana i szykanowana, a w końcu zwolniona. Po sądowym przywróceniu do pracy kontynuowano wobec niej szykany.
W latach 1981-1982 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków