Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krajewski Ireneusz

Ireneusz Krajewski

ur. w 1957 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Ireneusz Krajewski był aktywnym działaczem i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Wyrobów Runowych „Agnella” w Białymstoku. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Region Białystok. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 2198 w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” pod red. Grzegorza Majchrzaka
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN