Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krajnik Janusz

Janusz Marek Krajnik

ur. w 1959 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2015
Biogram
Janusz Krajnik od jesieni 1980 r. był jednym z współzałożycieli i czołowych działaczy struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącego Komisji Uczelnianej. W 1981 r. został członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS oraz Akademickiego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Radomiu.
Był inicjatorem i współorganizatorem strajków studenckich w Bydgoszczy. Stał na czele Komitetu Strajkowego podczas strajku na ATR w Bydgoszczy w dniu 12 listopada 1981 r. Zajmował się wydawaniem i  kolportowaniem niezależnej prasy studenckiej oraz był autorem artykułów do pisma „Indeks”.
Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 22 września 1981 r. został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy w sprawie powielania i kolportowania nielegalnych ulotek, pism i innych wydawnictw w okresie od stycznia do 22 września 1981 r., umorzonym na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 1982 r.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do  2 lipca 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach zdelegalizowanego związku, wobec czego był inwigilowany przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa państwa do 1986 r. W 1987 r. wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych [...], red. I.Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2011