Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Franciszek Bartmiński

ur. w 1950 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Jan Franciszek Bartmiński był zatrudniony jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i kierownik Sekcji Statystyki w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu. Następnie pracował jako inspektor w Izbie Skarbowej w Przemyślu. Od 1980 r. współpracował z Zarządem Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu.
Od 1982 r. był zaangażowany w działalność charytatywną przy parafii Świętej Trójcy w Przemyślu, przy której zorganizowany został między innymi punkt porad prawnych dla rodzin osób internowanych i zwalnianych z pracy za działalność w NSZZ „Solidarność”. W ramach działalności opozycyjnej organizował kolportaż wydawnictw podziemnych, pomagał ukrywającym się działaczom NSZZ „Solidarność” oraz współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
W 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1987.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN