Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Wacława Sypytkowska

ur. w 1944 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pani Ewa Wacława Sypytkowska w 1980 r. zaangażowała się w działalność opozycyjną. Pełniła funkcje wiceprzewodniczącej i skarbnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączyła się w akcję organizowania pomocy dla osób represjonowanych. W swoim mieszkaniu przez około 2 miesiące ukrywała byłego przewodniczącego białostockiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Feliksa Gołębiewskiego, który uciekł w nocy 13 grudnia 1981 r. przed chcącymi aresztować go funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, odnosząc przy tym ciężkie rany. Przeżył tylko dzięki szybkiej pomocy Pani Ewy Sypytkowskiej i jej rodziny, która przez następne miesiące zapewniała mu pełną opiekę i niezbędne lekarstwa. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych włączyła się w działalność grupy opozycjonistów skupionych wokół byłego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok Stanisława Marczuka. Zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw i prasy oraz dostarczała papier do ich druku. Uczestniczyła we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych przez środowiska opozycyjne, tj. Mszach Św. za Ojczyznę w Białymstoku i w Warszawie, obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, uroczystościach rocznicowych bitwy pod Monte Cassino, Katynia, podpisania porozumień sierpniowych, agresji sowieckiej na Polskę. Rozpowszechniała informacje w kręgu zaufanych osób o terminie i miejscu imprez. W sierpniu 1986 r. funkcjonariusze SB dokonali przeszukania jej mieszkania. Jako dowód przestępstwa zarekwirowano kolekcję znaczków poczty podziemnej, które nabywała, wiedząc że poprzez wydane na ten cel pieniądze wspiera działalność opozycyjną. Pani Ewa Sypytkowska została wówczas aresztowana. Zwolniono ją po umorzeniu sprawy.
W 1988 r. Pani Ewa Sypytkowska uczestniczyła w powołaniu, a następnie weszła w skład Regionalnej Komisji Interwencji i Praworządności, której celem było udzielanie pomocy prawnej i materialnej osobom represjonowanym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej