Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Barbara

Barbara Jadwiga Kowalczyk

ur. w 1946 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Barbara Kowalczyk była pracownikiem naukowym Instytut Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego była współzałożycielką Konspiracyjnego Komitetu Oporu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W dniu 13 V 1982 r. uczestniczyła w nielegalnym zgromadzeniu byłych działaczy NSZZ „Solidarność” przed Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Za udział ww. wydarzeniu została internowana w dniu 20 V 1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, w którym przebywała do 9 VII 1982 r. Po zwolnieniu z internowania, Pani Barbara Kowalczyk wróciła w dniu 13 VII 1982 r. do pracy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie zaprzestała jednak prowadzenia opozycyjnej działalności, nawiązując wkrótce współpracę z działaczami „Solidarności Walczącej”. W rezultacie Pani Barbara Kowalczyk aktywnie uczestniczyła w tworzeniu struktur ww. organizacji na terenie Katowic. 
Zajmując się kolportażem wydawanych przez „Solidarność Walczącą” ulotek, narażała się na częste rewizje przeprowadzane w jej mieszkaniu oraz na osadzanie w areszcie na 48 godzin. W dniu 31 VIII 1983 r. wraz z innymi działaczami „Solidarności Walczącej” uczestniczyła w nielegalnym zgromadzeniu na rynku w Katowicach, w wyniku którego wszyscy zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie MUSW w Katowicach na 48 godzin. Za udział w ww. przedsięwzięciu, Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice w dniu 16 I 1984 r. orzekło karę grzywny. 
Należy zaznaczyć, iż Pani Barbara Kowalczyk została zwolniona z pracy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dniem 1 IV 1986 r. Po rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, kontynuowała działalność opozycyjną, przede wszystkim kolportując nielegalne wydawnictwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej