Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Wojciech Hajduk

ur. w 1945 roku w m. Żółwin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W 1976 r. był uczestnikiem strajku solidarnościowego z protestującymi w Radomiu i Ursusie, który został przeprowadzony na Wydziale Remontowym w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych „MIFAM” w Milanówku. W 1980 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” we wspomnianym zakładzie, został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Był także delegatem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku we wrześniu – październiku 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z innymi działaczami zabezpieczył przed władzami dokumentację kierowanej przez siebie Komisji Zakładowej. Następnie w latach 1982-1989 kontynuował działalność związkową w ramach podziemnych struktur „Solidarności” w zakładach „MIFAM”. Był kolporterem i koordynatorem dystrybucji nielegalnych wydawnictw i ulotek m.in. „Biuletyn Mazowsze”, „KOS”, „Głos Ursusa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, pod redakcją W. Hardt, M. K. Jurgo-Puszcz, Milanówek 2012