Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Robert

Robert Jerzy Nowicki

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym w latach 1980-1990 w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie wspierał działalność Terenowych Komitetów Oporu Społecznego. W latach 1981-1990 brał udział w kolportażu ulotek oraz druku i organizacji działalności podziemnej poligrafii m.in. pism „Wiadomości”, „Tygodnik Mazowsze”, pisma wydawanego przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny „Wola”. Współorganizował pracę podziemnych wydawnictw „Słowo Niepodległe”, „Niezłomni”, „Świt Niepodległości”, a od 1989 r. wydawnictwa „Z Podniesioną Głową”. W latach 1984-1989 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, współpracownikiem Polskiej Partii Niepodległościowej, a także współzałożycielem i animatorem Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. W dniu 29 kwietnia 1982 r. został aresztowany w związku z podejrzeniem udziału w związku "mającym na celu popełnienie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu" oraz rozklejanie ulotek. W areszcie przebywał do wydania wyroku przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, który w dniu 2 sierpnia 1982 r. skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej