Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Paweł Durakiewicz

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
Był Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z siedzibą w Lublinie, powołanego w dn. 15.09.1980 r. Następnie jako wiceprzewodniczący wszedł w skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin. Po wprowadzeniu stanu wojennego,  od dn. 14.12.1981 r. uczestniczył w nielegalnych zebraniach członków „Solidarności”, w czasie których omawiano aktualną sytuacje związku. Pan Piotr Paweł Durakiewicz został powołany na ćwiczenia wojskowe, będące formą represji wobec działaczy „Solidarności” i w okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r., został umieszczony w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze. W czerwcu 1983 r. informacje na jego temat były zbierane przez tajnego współpracownika, który informował o organizacji pielgrzymki byłych działaczy „Solidarności” do Warszawy lub Krakowa, w związku z wizytą papieża Jana Pawła II i planowanym udziale w tej pielgrzymce, Pana Piotra Pawła Durakiewicza.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN