Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sokołowski Wojciech

Wojciech Franciszek Sokołowski

ur. w 1952 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
W dniu 12 grudnia 1983 r. został aresztowany w związku z podejrzeniem o prowadzenie nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Wałbrzycha. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu w dniu 13 grudnia 1983 r. postawiła mu zarzut rozpowszechniania treści godzących w podstawowe interesy PRL poprzez nagrywanie i emitowanie nielegalnych audycji „Radia Solidarność” oraz posiadanie nielegalnej radiostacji. Przebywał w areszcie śledczym od dnia 13 grudnia 1983 r. do dnia 23 lipca 1984 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone na mocy przepisów o amnestii 6 sierpnia 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN