Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pawłowski Krzysztof
Krzysztof Paweł Pawłowski
ur. w 1946 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych w Nowym Sączu (SZEW). Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. Jeden z inicjatorów powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu w 1981 r. Organizator zajęć Wszechnicy Związkowej w Nowym Sączu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku w SZEW w dniu 14 grudnia 1981 r. W latach 1983-89 animator Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu, którego działalność skupiała się na propagowaniu kultury niezależnej. Związany z podziemnymi strukturami nowosądeckiej „Solidarności”. Organizator niezależnych uroczystości rocznicowych.
W 1989 r. w Komitecie Obywatelskim w Nowym Sączu. Podczas wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. wybrany senatorem.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej