Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosława Irena Chrzanowska-Jankowska
ur. w 1952 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Mirosława Chrzanowska-Jankowska była zatrudniona w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982-1985 w swoim mieszkaniu prowadziła bibliotekę wydawnictw publikowanych w kraju poza cenzurą, a także zajmowała się kolportowaniem prasy niezależnej. Pracowała również w Rejonowym Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom przy kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków