Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Anusz Andrzej

Andrzej Karol Anusz

ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
W 1984 r., po podjęciu studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego został członkiem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był współzałożycielem i bibliotekarzem biblioteki podziemnych wydawnictw na UW,  kolporterem wydawnictw bezdebitowych na warszawskich uczelniach, współzałożycielem, redaktorem i autorem tekstów w „Kurierze Akademickim”- piśmie NZS, wydawanym w latach 1987-1989 w Warszawie. Był sygnatariuszem wniosku o rejestrację NZS, złożonego w marcu 1988 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. 08.03.1988 r. uczestniczył w demonstracji NZS pod pomnikiem Mickiewicza w Warszawie. Był organizatorem i uczestnikiem 48-godzinnego strajku zorganizowanego przez NZS na UW w dniach 4-5 maja 1988 r. Jesienią 1988 r. został zatrzymany w Świnoujściu, za próbę przerzutu ze Szwecji powielacza i ukarany grzywną. W 1989 r. w czasie kampanii wyborczej do parlamentu współpracował z komitetem wyborczym Jacka Kuronia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej