Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szadaj Jakub

Jakub Szadaj

ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Jakub Szadaj będąc uczniem średniej szkoły w okresie od września 1967 r.  do kwietnia 1968 roku kierował założonym przez siebie związkiem pod nazwą „Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza”, której celem było zbudowanie suwerennej Polski, wolnej od dominacji ZSRR. Za tę działalność Pan Jakub Szadaj został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 grudnia 1968 r. na karę 10 lat pozbawienia wolności  oraz utratę praw publicznych na okres 2 lat. W dniu 22 maja 1973 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku udzielił Panu Jakubowi Szadajowi warunkowego, przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN